Home  |    Contact

 

 
最新消息
關於巧克力多酚
巧克力多酚系列產品
產品檢驗安全證明
媒體報導
影片報導
 
 

產品銷售購買地點:

 
FACEBOOK 雅曼達
 
 

產品檢驗安全證明

 
~本公司全系列產品皆有投保二千萬產品責任險~
SGS
 
SGS
 
SGS
 
SGS
 
SGS
 
SGS
 
 
 
Copyright ©  2012 雅曼達生化科技有限公司   ● 業務合作●
81358 台灣高雄市前鎮區復興四路二號 3F-1 +886-7-5378558  hyiottila@gmail.com